UORH
Hrgovići 59
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (0)1 36 89 153
Fax: +385 (0)1 36 37 116
info@udruga-opcina.hr
Proljeće 2013. 20.05.2014.

Proljeće 2013.

 Poštovani čitatelji,

pred vama je proljetni broj Glose koja, čini se, ima manje poteškoća da dopre do nas nego što ga ove godine ima proljeće. Uživajte u informacijama i pričama koje je pripremilo Uredništvo - sve do ljetnog broja i novog okruženja lokalne samouprave.

Preuzimanje
UORH
Hrgovići 59, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 36 89 153
Fax: +385 (0)1 36 37 116
info@udruga-opcina.hr
Do you want to sign off
and no longer recieve newsletter?
Sign off!